Rettsområdene

Nedenfor følger en oversikt over mine kompetanseområder og hvilke saksområder jeg har erfaring med:

  • Arbeidsrett
  • Trygd, pensjon og forsikring
  • Offentlig rett / kommunalrett
  • Faste eiendommers rettsforhold, herunder feste
  • Ekteskap, samboere, barn og barnevern
  • Arv, familie, skifte
  • Forbrukerrettigheter og boligrett
  • Alminnelig forretningsjus og kontraktsrett
  • Konkurs, gjeldsrådgivning og kreditorforhandlinger

Jeg har i tillegg oppdrag ved kjøp og salg av eiendom samt kurs og foredragsoppdrag.