Prisinformasjon

  • Private klienter, fra kr 1100 til  kr 1400 eksl. mva pr. arbeidet time
  • Næringslivsklienter, fra 1400 til  kr 1800 eksl. mva pr. arbeidet time
  • Fri rettshjelp, bistand til søknad hvis inntekts- og formuesvilkår er oppfylt
  • Rettshjelpsforsikring
  • Fast pris kan inngås for enkelte oppdrag
  • Det tas ikke betaling for første konsultasjon (inntil 20 minutter)